0595-426138
06-51518797
info@stukadoorsbedrijfdeterp.nl
Stukadoorswerk Stukadoorswerk
Restauratie Restauratie
Renovatie Renovatie
Aardbevingsschade Aardbevingsschade

Verlaagd Btw-tarief Stukadoren

Laag Btw-tarief voor woningen ouder dan 2 jaar
Per 15 september 2009 is de lage Btw-regeling voor schilder- en stukadoorwerken verbeterd. Bedrijven mogen het lage Btw-tarief van 6% in rekening brengen voor werken aan woonhuizen die door particulieren worden bewoond en die ouder zijn dan twee jaar. Deze periode van twee jaar wordt gerekend vanaf het moment dat de woning daadwerkelijk na de oplevering bewoond is. De opdrachtgever mag ook een woningcorporatie of bedrijf zijn, zolang het schilder- of stukadoorswerk, maar wordt uitgevoerd aan een woning waarin particulieren wonen. Deze verbetering heeft een permanent karakter. Voor het overige verandert er in de regeling niets.

Meest gestelde vragen:

Wanneer is er sprake van een particuliere woning?
Het gaat om woningen die bestemd zijn voor permanente bewoning. Het is dus niet relevant wie de eigenaar is! Dat betekent dat zowel huur- als koopwoningen onder de regeling vallen.  De term permanent is ook belangrijk. Het betekent dat bejaardentehuizen, verpleeginstellingen, studentenflats en zelfs klooster onder de regeling vallen. Vakantiewoningen, kerken, hotels en pensions vallen niet onder de regeling, omdat het geen permanente woningen zijn. Ook woonboten en woonwagens vallen er niet onder. Garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen en tuinhekken behoren tot de particuliere woningen als zij op hetzelfde perceel liggen.

Wanneer is een woning ouder dan 2 jaar?
Als het gaat om een particuliere woning is het ook van belang dat de woning ouder is dan 2 jaar. Het beginjaar van het bouwjaar van de woning volgens de Wet WOZ is hierbij bepalend. Kortweg kan gezegd worden dat de eerste paal bepaalt of een woning ouder is dan 2 jaar. Als een huis in meerdere fases gebouwd is (bijvoorbeeld) bij aanbouw of verbouw), moet tenminste 50% ouder zijn dan 2 jaar. Als een huis voor een deel zakelijk wordt gebruikt (bijvoorbeeld bij een praktijk van een arts), moet minimaal 50% gebruikt worden voor bewoning. Het is zelfs zo dat het stukadoren of schilderen van een nieuwe aanbouw (minder dan 50%) van een oud huis onder het lage tarief valt. Woningen vallen dus volledig onder het verlaagde of volledig onder het normale tarief.

Hoe stel je vast of een woning ouder is dan 2 jaar?
Hiervoor kan de ouderdomsverklaring  worden gebruikt. In dit document verklaart de eigenaar dat de woning ouder is dan 2 jaar.

Wat valt er precies onder de stukadoorsdiensten?
Het maakt niet uit of het werk binnenst- of buitenshuis plaatsvindt. Stukadoorswerk heeft betrekking op de volgende werkzaamheden: 

  • het herstellen van een stuclaag of aanbrengen nieuwe stuclaag
  • het verwerken of aanbrengen van één of meerdere lagen cement, gips, kalk- of kunststofgebonden pleisters in pasteuze vorm 
  • lossteken van de stuclaag, voorbereiden van de ondergrond, het aanbrengen van pleisterdragers
  • het afplakken van de omgeving
     
Offerte aanvragen
  • Voorkeur voor contact
  • Betreft
Savantis
VCA
NOA